shadow

Po wstępnym wprowadzeniu przez nauczyciela uczeń rozpoczyna samodzielną pracę nad działem zajmując początkowo miejsce przy nauczycielu – aby w każdej chwili łatwo móc skorzystać z jego dodatkowej pomocy. W tym czasie nauczyciel podejmuje już prace z kolejnym uczniem.

shadow