shadow

Po wejściu do salki, uczeń podchodzi do nauczyciela i przekazuje mu swoją Tygodniową Kartę Pracy – specjalny dokument, w którym sam planuje tydzień swojej pracy szkolnej, a także odnotowuje zrealizowane zajęcia i wykonane zadania oraz uzyskuje potwierdzenia swojej pracy od nauczycieli z którymi w danym tygodniu pracował.

shadow