shadow

Salka do pracy w systemie nauczania symultanicznego wygląda inaczej niż tradycyjna klasa szkolna:

  • nie ma w niej tablicy, bo jest niepotrzebna,
  • nauczyciel oczekuje na uczniów przy swoim stoliku, przy którym jest kilka wolnych miejsc;
  • uczniowie, którzy otrzymali swoje zadania i odbyli już wstępne konsultacje pracują samodzielnie przy odrębnych stolikach – mogą siedzieć nawet tyłem do nauczyciela, tak by koncentrować się wyłącznie na własnym zadaniu.
  • na zajęciach symultanicznych nie ma tradycyjnych lekcji i przerw, nie ma dzwonków, które oznajmiają początek lub koniec lekcji. Uczeń może wejść do salki w dowolnym momencie. I w dowolnym momencie może wyjść na przerwę lub, po wykonaniu otrzymanych lub samodzielnie zaplanowanych zadań, przejść do innej salki, na zajęcia z innym nauczycielem.
shadow