shadow

Nauczyciel każdemu z uczniów ustala temat „lekcji” i stawia pierwsze zadanie, a – w razie potrzeby – udziela niezbędnych instrukcji. Uczeń stara się wykonać zadanie samodzielnie, ale w każdej chwili może liczyć na pomoc nauczyciela, który w tym czasie pracuje już z innym uczniem. Po wykonaniu otrzymanego zadania i uzyskaniu aprobaty nauczyciela, uczeń otrzymuje następne zadanie (polecenie) do wykonania. Ten system kolejnych zadań sprawia, że każdy z uczniów musi w szkole pracować bardzo aktywnie.

shadow