shadow

Niezbędnym uzupełnieniem systemu indywidualnego nauczania symultanicznego, w którym uczeń zdobywa podstawowe treści szkolnego wykształcenia są, organizowane głównie dla gimnazjalistów, zajęcia repetytoryjne – poświęcone utrwaleniu i praktycznemu zastosowaniu zdobytej wiedzy oraz zajęcia seminaryjne – obowiązkowe dla licealistów z wybranych przez nich przedmiotów maturalnych – poświęcone poszerzeniu programu szkolnego i wykorzystaniu wiedzy w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia te organizowane są dla niewielkich, kilkuosobowych zespołów uczniów dobieranych pod względem podobnych zainteresowań i porównywalnych możliwości.

shadow