shadow

W czasie zajęć w systemie indywidualnego nauczania symultanicznego nauczyciel pracuje najczęściej z „kręgiem” uczniów…

… stopniowo przesuwając się od ucznia do ucznia, tak by każdego z nich zainspirować i ukierunkować w jego własnej pracy nad realizacją „jego” działu.

shadow