shadow

W czasie kolowkium zaliczeniowego uczeń korzysta ze sporządzonego na początku konspektu. W pierwszej części kolokwium uczeń musi bowiem krótko zreferować cały zakres działu, na wybranym oczywiście przez siebie poziomie. Jest to zadanie trudne i bez konspektu wiele ważnych treści odpowiadający mógłby przez nieuwagę pominąć.

A ponieważ przed przystąpieniem do odpowiedzi konspekt wykonał sam w obecności nauczyciela – w pełni może się nim posługiwać. W drugiej części kolokwium nauczyciel może zadać uczniowi szereg szczegółowych lub problemowych pytań, których celem jest zweryfikowanie operatywności opanowanej przez ucznia wiedzy.

shadow