shadow

W czasie lekcji

W systemie nauczania symultanicznego nauczyciel nie wchodzi do sali, w której oczekują go uczniowie z poziomu jednej klasy i nie prowadzi tradycyjnej lekcji (na której uczniowie niekiedy przysypiają lub, po prostu, rozrabiają). Przeciwnie: nauczyciel przez cały dzień oczekuje w swojej salce, by podjąć indywidualną pracę z każdym uczniem, który do niego przyjdzie.Pełna indywidualizacja nauczania w systemie symultanicznym sprawia, że każdy z uczniów ma wrażenie, że nauczyciel pracuje tylko z nim, i że pozostaje niemal wyłącznie do jego dyspozycji.

shadow