shadow

W przedmiotach przyrodniczych, to zastosowanie nowej wiedzy często ma charakter praktyczny – np. doświadczalnego potwierdzenia „książkowych” informacji. W matematyce, a w znacznym stopniu także w chemii i fizyce jest to jednak najczęściej rozwiązanie postawionych uczniowi zadań problemowych.

shadow