shadow

Po zapoznaniu się z treścią podręcznika i po wykonaniu „fiszek”, uczeń sporządza całościową notatkę z danego tematu w zeszycie, a następnie fiszki i zeszyt oddaje do sprawdzenia nauczycielowi. Gdy nauczyciel sprawdza te notatki, uczeń otrzymuje do wykonania zadania polegające na zastosowaniu opanowanej nowej wiedzy.

shadow