shadow

Bardzo jest ważne, by w czasie realizacji działu uczeń możliwie często konsultował z nauczycielem postępy swojej pracy, uzyskując nie tylko wyjaśnienie wszelkich napotkanych trudności, ale przede wszystkim, potwierdzenie poprawności wykonania kolejnych, postawionych sobie zadań.
Głównym-nadrzędnym zadaniem w procesie uczenia się jest przyswojenie sobie przez ucznia nowej wiedzy i opanowanie nowych umiejętności. W systemie nauczania symultanicznego cel ten uczeń stara się osiągnąć maksymalnie samodzielnie, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz samodzielnie zdobywanych z podręczników i innych źródeł. Rola nauczyciela w tym procesie polega głównie na zainspirowaniu i ukierunkowaniu pracy ucznia, kontrolowaniu poprawności jego pracy i – oczywiście – pomocy w rozwiązaniu napotkanych problemów, jeśli o taką pomoc uczeń poprosi lub nauczyciel sam taka potrzebę dostrzeże.

shadow