shadow

Pracując nad podjętym działem uczeń wykonuje kolejno szereg zadań, schematycznie ujętych na Karcie Celów Operacyjnych lub stawianych bezpośrednio przez nauczyciela. Pierwszym i najważniejszym z nich jest analiza treści podręcznika i innych źródeł wiedzy oraz wykonanie z nich krótkich, syntetycznych notatek. Notatki te zapisywane są na odrębnych niewielkich karteczkach – tzw. „fiszkach”: każda z nich jest opatrzona nazwą działu, kolejnym numerem i hasłem (tematem), któremu jest poświęcona. Fiszka może być poświęcona tylko jednemu zagadnieniu.

shadow