shadow

Nawet pracując samodzielnie, uczeń, napotkawszy jakąś trudność, w każdej chwili może podejść do nauczyciela i poprosić o pomoc w jej pokonaniu. Udzielając takiej pomocy, nauczyciel nie rozwiązuje napotkanego problemu, a jedynie ukierunkowuje dalszą prace ucznia.

shadow