shadow

Gdy tylko nauczyciel zorientuje się, ze uczeń dobrze sobie radzi z realizacją działu, pozwala mu przejść do innego stolika i pracować dalej samodzielnie. Miejsce przy nauczycielu zostaje zwolnione dla kolejnego ucznia.

shadow