shadow

… w każdej chwili służąc pomocą, o którą zostanie poproszony…

shadow