shadow

Nauczanie symultaniczne polega na zainspirowaniu ucznia przez nauczyciela do samodzielnej pracy, którą uczeń wykonuje pod opieką, a w razie potrzeby przy pomocy, nauczyciela. W systemie nauczania symultanicznego uczniowie nie są podzieleni na klasy i nie mają tradycyjnych lekcji, w czasie których „grzecznie” siedząc przy stolikach musieliby słuchać nauczycielskich wykładów lub wszyscy równocześnie, wykonywać kolejne polecenia nauczyciela.

shadow