shadow

REKRUTACJA 2020

Rekrutacja do szkół Collegium w 2020 r.

Epidemia coronavirusa opóźniła w tym roku formalną akcję rekrutacyjną, chociaż pierwsi chętni już się zgłaszają. Czas więc najwyższy, by te działania podjąć.

UWAGA: Szkoły w ramach COLLEGIUM nie są objęte systemem rekrutacji elektronicznej – zainteresowanych Rodziców i starszych Uczniów prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 81 444 05 55,  505 375 906 lub 502 367 056.

Collegium Gostynianum prowadzi Szkołę Podstawową im. św. Dominika Savio oraz Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego.

SZKOŁA PODSTAWOWA

W normalnym trybie Szkoła przyjmuje kandydatów do kl. 1.

Do kl. 5., 6. i 7. przyjmujemy kandydatów do klas prowadzonych w systemie nauczania symultanicznego – po rozmowie zapoznawczej i probie kwalifikacyjnej, sprawdzającej predyspozycje kandydata do oferowanego systemu nauki.

Do kl. 8. przyjmujemy kandydatów do klasy prowadzonej w systemie nauczania symultanicznego – po rozmowie zapoznawczej, tygodniowej próbie kwalifikacyjnej oraz egzaminie wstępnym z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i  przedmiotu wybranego spośród:

historia, fizyka, chemia, biologia, geografia.

Termin rozmowy zapoznawczej i próby kwalifikacyjnej  oraz, dla kandydatów do kl. 8., egzaminu wstępnego – do indywidualnego uzgodnienia z dyrektorem Szkoły.

UWAGA: próba kwalifikacyjna i egzaminy mogą być przeprowadzone on line na szkolnych platformach edukacyjnych – konkretną formę uzgadniamy indywidualnie!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum przyjmuje kandydatów do kl. 1. prowadzonej w systemie nauczania symultanicznego na podstawie złożonego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z dołączonym zaświadczeniem o złożonym egzaminie ósmoklasisty oraz odbytej  probie kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydata do oferowanego systemu nauki.

Kandydatów do kl. 2. lub 3. przyjmujemy na warunkach jak do kl. 1. z uwzględnieniem wyników egzaminu sprawdzającego z materiału ukończonej klasy licealnej (ukończonych klas licealnych)  z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz wybranego przedmiotu maturalnego.

Terminy próby kwalifikacyjnej oraz egzaminów do indywidualnego uzgodnienia z dyrektorem Liceum.

UWAGA: próba kwalifikacyjna i egzaminy mogą być przeprowadzone on line na szkolnych platformach edukacyjnych – konkretną formę uzgadniamy indywidualnie!

shadow