shadow

Dziennik on-line

Collegium jest bodaj pierwszą w Polsce szkołą, która już w 1997 r. wdrożyła bieżące korzystanie z dziennika elektronicznego publikowanego w Internecie. Prace nad stworzeniem takiego dziennika zostały podjęte już w 1995 r. W przeciwieństwie do dzienników wdrożonych ostatnio w innych szkołach, prezentujących tradycyjnie uzyskiwane przez ucznia wyniki, dziennik w Collegium jest ponadto instrumentem pomagającym uczniowi w aktywnym kreowaniu swojej pracy  szkolnej: a więc w szczegółowym zaplanowaniu kolejnych dni i tygodni. Ciekawą i niespotykana funkcja dziennika jest wyliczana na bieżąco przy pomocy specjalnie opracowanego algorytmu, tzw. ocena etapowa, która ma wartość oceny semestralnej lub rocznej: to tak, jakby każdego dnia dokonywana był semestralne klasyfikacja ucznia z każdego przedmiotu.

Rodziców uczniów Collegium zapraszamy do zapoznania się z nowym dziennikiem ocen. Dziennik on-line.

Dziennik dostępny jest niestety tylko dla uczniów Collegium i ich rodziców.

shadow