shadow

Dobre szkoły nie tylko oferują swoim uczniom inspirację i pomoc w nauce, lecz pełnią także funkcję integracyjną – uczą współpracy, wzajemnego szacunku i tworzenia trwałych więzi międzyludzkich. O tym, że Collegium Gostynianum świetnie wywiązuje się z tych zadań, świadczą poniższe zdjęcia z wydarzeń i imprez szkolnych, wycieczek i obozów harcerskich.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą galerią.

Pielgrzymka 2013

13 Zdjęcia

Studniówka 2010

18 Zdjęcia

Wilków_2010

Wiosną 2010 r. doszło do ogromnej powodzi w dolinie Wisły. Jednym z najbardziej dotkniętych tym kataklizmem regionów stała się wieś Wilków. Akcje pomocy powodzianom zorganizowało diecezjalne duszpasterstwo młodzieży kierowane przez ks. Mieczysława Puzewicza. Na prośbę ks. Mieczysława do pracy w Wilkowie włączyli się uczniowie Liceum im. ks. K. Gostyńskiego.

24 Zdjęcia

 
shadow