shadow

Oferta ogólna Collegium

Collegium Gostynianum oferuje naukę na  poziomach edukacji szkolnej:

  • w Liceum,
  • w Szkole Podstawowej – we wszystkich klasach od kl. 1. do 8.

Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio – link do strony internetowej szkoły podstawowej, gdzie można pozyskać niezbędne informacje o ofercie.

Szczególną ofertę Collegium stanowi nauczanie domowe (edukacja domowa) wspierane przez Szkoły lub możliwość skorzystania z indywidualnego toku nauczania (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej.

Dzięki systemowi nauczania symultanicznego (SNS) Collegiium, w klasach licealnych i już od klasy 6. szk. podstawowej,  umożliwia uczniom skorzystanie z unikalnych rozwiązań, niemożliwych do uzyskania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym.

Szczególnym walorem tej oferty jest zasada opracowywania dla każdego z uczniów zupełnie indywidualnego  profilu jego kształcenia:  dotyczy to zarówno zakresu realizowanego materiału jak i tempa jego realizacji, zgodnych z aspiracjami i możliwościami ucznia. Wszyscy oczywiście muszą zrealizować treści określone przez Ministerstwo Edukacji w podstawie programowej.

Konsekwentnie indywidualny tok kształcenia, uzupełniony jedynie zajęciami w kilkuosobowych fakultatywnych seminariach i repetytoriach, a szczególnie brak w Szkole struktury tzw. “klas”, sprawiają, że uczniom nie grozi konieczność sprostania czynnikom niezależnym od nich samych, które najczęściej obniżają efektywność oddziaływania w szkołach tradycyjnych.

System indywidualnego nauczania symultanicznego, nieosadzający ucznia w sztywnych ramach “klasy” szkolnej, umożliwia  spełnienie oczekiwań uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

  • zarówno tych bardzo zdolnych, poszukujących szkoły, która pozwoli im rozwinąć i wykorzystać posiadane talenty;
  • jak i tych wymagających zwiększonej pomocy dydaktycznej, a nawet korekty zaistniałych niedociągnięć.

Ofertę Collegium wzbogacają przedmioty mało popularne lub wręcz nieujęte w programach szkół publicznych – są to: propedeutyka filozofii i język łaciński, a dla chętnych rozszerzony maturalny program filozofii.  Przyszli humaniści kontynuują w liceum naukę języka łacińskiego (jeśli ukończyli gimnazjum poza Collegium, naukę łaciny rozpoczynają od podstaw).

Collegium oferuje również autorski, rozszerzony program przysposobienia wojskowego (spełniający wymagania Ministerstwa Obrony Narodowej) realizowany z wykorzystaniem metodyki harcerskiej w ramach Harcerskiego Korpusu Kadetów.

Formacji duchowej, poza katechezą realizowaną w poszerzonym zakresie propedeutyki teologii katolickiej,  służą spotkania duszpasterskie.

O czesnym:

UWAGA: od początku roku szkolnego 2017/18 – czyli od września 2018 r. obowiązuje w Collegium nowa stawka czesnego:

Koszt miesięcznego czesnego to – 700 zł/m-c (płatne przez cały rok);

Jednorazowe wpisowe to – 1000 zł (kwotę tę można rozłożyć na raty);

 

shadow