shadow

System Nauczania Symultanicznego

Wprowadzenie

Collegium Gostynianum – Gimnazjum i Liceum im. bł. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie to jedna z nielicznych szkół stwarzających uczniom realne szanse:

  • indywidualnej pracy z nauczycielem;
  • modyfikowania i rozszerzania programu zgodnie z własnymi zainteresowaniami, aspiracjami i możliwościami;
  • realizacji programu w tempie zgodnym z osobistymi aspiracjami i możliwościami;
  • bardzo dobrego przygotowania do egzaminów gimnazjalnych
    i matury – bez „obowiązkowego” korzystania z korepetycji;
  • nauczanie domowe

Uczenie się w Systemie Nauczania Symultanicznego, inspirującego wytrwały, samodzielny i  twórczy wysiłek ucznia, okazało się, najlepszą metodą realnego przygotowania do dojrzałej, samodzielnej pracy na studiach wyższych –  metodą sprawdzoną w wieloletniej już praktyce.

shadow