shadow

Slajd pierwsza strona D

Inicjatorem powołania Szkoły, jej pierwszym dyrektorem i autorem systemu indywidual- nego nauczania symultanicznego (SINS) jest Michał Bobrzyński. Bieżącą pracą Szkoły kieruje od kilku lat Pani Grażyna Dziewulska.  Pani dyrektor uczy też matematyki w Liceum.

shadow