shadow

Slajd pierwsza strona B

Szczególnym dorobkiem Szkoły i główną jej ofertą jest unikalny system indywidualnego nauczania symultanicznego: chodzi o to, by uczeń bardziej się uczył niż był uczony!

shadow