shadow

Dobre szkoły nie tylko oferują swoim uczniom inspirację i pomoc w nauce, lecz pełnią także funkcję integracyjną – uczą współpracy, wzajemnego szacunku i tworzenia trwałych więzi międzyludzkich. O tym, że Collegium Gostynianum świetnie wywiązuje się z tych zadań, świadczą poniższe zdjęcia z imprez szkolnych, wycieczek i obozów harcerskich.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą galerią.

shadow