shadow

Nowa organizacja zajęć

Od początku roku szkolnego 2012/13, czyli od 4 września 2012 r. zajęcia szkolne trwają od godziny 8.30 do godz. 14.30 (od poniedziałku di czwartku); w piątki do godz. 13.30.

Ponadto dla zaliczenia przedmiotów (zajęć) z muzyki, plastyki i zajęć artystycznych w Gimnazjum oraz wiedzy o kulturze w Liceum uczniowie są zobligowani do udziału w planowanych w tym roku szkolnym:  popołudniowych (wieczornych) spotkaniach ze sztuką (muzyką, plastyką), a także do udziału w wyjściach do Filharmonii i teatrów. Zajęcia te (spotkania, wspólne wyjścia) będą organizowane co jakiś czas – 1 – 2 razy w miesiącu.

shadow