shadow

Oferta ogólna Collegium

Collegium Gostynianum oferuje naukę na  poziomach edukacji szkolnej:

  • w Gimnazjum;
  • w Liceum.

Od września 2017 r. również w Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio <- link do strony internetowej szkoły podstawowej, gdzie można pozyskać niezbędne informacje ofercie.

Szczególną ofertę stanowi nauczanie domowe (edukacja domowa) wspierane przez Szkoły.

Dzięki systemowi nauczania symultanicznego (SNS) Szkoła, na obu poziomach pracy – gimnazjalnym i licealnym, umożliwia uczniom skorzystanie z unikalnych rozwiązań, niemożliwych do uzyskania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym.

Szczególnym walorem tej oferty jest zasada opracowywania dla każdego z uczniów zupełnie indywidualnego  profilu jego kształcenia:  dotyczy to zarówno zakresu realizowanego materiału jak i tempa jego realizacji, zgodnych z aspiracjami i możliwościami ucznia. wszyscy oczywiście muszą zrealizować treści określone przez Ministerstwo Edukacji w Podstawie Programowej.

Konsekwentnie indywidualny tok kształcenia, uzupełniony jedynie zajęciami w kilkuosobowych fakultatywnych seminariach i repetytoriach, a szczególnie brak w Szkole struktury tzw. „klas”, sprawiają, że uczniom nie grozi konieczność sprostania czynnikom niezależnym od nich samych, które najczęściej obniżają efektywność oddziaływania w szkołach tradycyjnych.

System indywidualnego nauczania symultanicznego, nieosadzający ucznia w sztywnych ramach „klasy” szkolnej, umożliwia  spełnienie oczekiwań uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

  • zarówno tych bardzo zdolnych, poszukujących szkoły, która pozwoli im rozwinąć i wykorzystać posiadane talenty;
  • jak i tych wymagających zwiększonej pomocy dydaktycznej, a nawet korekty zaistniałych niedociągnięć.

Ofertę gimnazjum i liceum im. księdza Gostyńskiego wzbogacają przedmioty mało popularne lub wręcz nieujęte w programach szkół publicznych – są to: propedeutyka filozofii, retoryka i język łaciński w gimnazjum oraz filozofia i logika w liceum. Przyszli humaniści i medycy kontynuują w liceum naukę języka łacińskiego (jeśli ukończyli gimnazjum poza Collegium, naukę łaciny rozpoczynają od podstaw). Uczniowie o zainteresowaniach technicznych i informatycznych znajdą satysfakcję na zajęciach z robotyki.

Chłopcom i dziewczętom pragnącym połączyć naukę z przygodą rajdów, obozów, terenowych gier taktycznych, wspinaczki i spływów Collegium oferuje zajęcia w ramach Uczniowskiego Klubu Sportów Obronnych i Turystyki Kwalifikowanej oraz Harcerskiego Korpusu Kadetów.

Formacji duchowej, poza katechezą realizowaną w poszerzonym zakresie propedeutyki teologii katolickiej,  służą spotkania modlitewne i rekolekcyjne.

O czesnym:

UWAGA: od września 2014 r. obowiązuje w Collegium nowa kalkulacja czesnego:

Koszt miesięcznego czesnego to – 500 zł/m-c (płatne przez cały rok);

Jednorazowe wpisowe to – 1000 zł (kwotę tę można rozłożyć na raty);

Roczna opłata biblioteczna – 300 zł pozostaje bez zmian: uczniowie kupują podręczniki wyłącznie do języka obcego oraz zbiory zadań do matematyki,  w pozostałych przedmiotach korzystają z podręczników szkolnych udostępnianych w ramach opłaty bibliotecznej.

shadow