shadow

Oferta ogólna Collegium

Collegium Gostynianum oferuje naukę na  poziomach edukacji szkolnej:

  • w Liceum,
  • w Gimnazjum – w związku z reformą systemu oświaty formalnie w r. szk. 2017/18 w klasach II gim i III gim; w r. szk. 2018/19 już tylko w ostatniej klasie III gim.

ALE:

  • od r. szk. 2017/18 klasa VII, a od r. szk. 2018/19 również klasa VIII, chociaż formalnie jako klasy Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio, będą w ramach  Collegium kontynuacją dotychczasowego Gimnazjum, zachowując zwłaszcza jego specyfikę metodyczną – zindywidualizowane nauczanie w systemie symultanicznym.

Szczególną ofertę Collegium stanowi nauczanie domowe (edukacja domowa) wspierane przez Szkoły lub możliwość skorzystania z indywidualnego toku nauczania (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej.

Dzięki systemowi nauczania symultanicznego (SNS) Szkoła, w liceum i juz od klasy V szko. podstawowej Collegium umożliwia uczniom skorzystanie z unikalnych rozwiązań, niemożliwych do uzyskania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym.

Szczególnym walorem tej oferty jest zasada opracowywania dla każdego z uczniów zupełnie indywidualnego  profilu jego kształcenia:  dotyczy to zarówno zakresu realizowanego materiału jak i tempa jego realizacji, zgodnych z aspiracjami i możliwościami ucznia. wszyscy oczywiście muszą zrealizować treści określone przez Ministerstwo Edukacji w Podstawie Programowej.

Konsekwentnie indywidualny tok kształcenia, uzupełniony jedynie zajęciami w kilkuosobowych fakultatywnych seminariach i repetytoriach, a szczególnie brak w Szkole struktury tzw. „klas”, sprawiają, że uczniom nie grozi konieczność sprostania czynnikom niezależnym od nich samych, które najczęściej obniżają efektywność oddziaływania w szkołach tradycyjnych.

System indywidualnego nauczania symultanicznego, nieosadzający ucznia w sztywnych ramach „klasy” szkolnej, umożliwia  spełnienie oczekiwań uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

  • zarówno tych bardzo zdolnych, poszukujących szkoły, która pozwoli im rozwinąć i wykorzystać posiadane talenty;
  • jak i tych wymagających zwiększonej pomocy dydaktycznej, a nawet korekty zaistniałych niedociągnięć.

Ofertę Collegium wzbogacają przedmioty mało popularne lub wręcz nieujęte w programach szkół publicznych – są to: propedeutyka filozofii i język łaciński, a dla chętnych rozszerzony maturalny program filozofii.  Przyszli humaniści i medycy kontynuują w liceum naukę języka łacińskiego (jeśli ukończyli gimnazjum poza Collegium, naukę łaciny rozpoczynają od podstaw).

Collegium oferuje również autorski, rozszerzony program przysposobienia wojskowego (spełniający wymagania Ministerstwa Obrony Narodowej) realizowany z wykorzystaniem metodyki harcerskiej w ramach Harcerskiego Korpusu Kadetów.

Formacji duchowej, poza katechezą realizowaną w poszerzonym zakresie propedeutyki teologii katolickiej,  służą spotkania duszpasterskie.

O czesnym:

UWAGA: od II semestru roku szkolnego 2017/18 – czyli od lutego 2018 r. obowiązywać będzie w Collegium nowa stawka czesnego:

Koszt miesięcznego czesnego to – ………… zł/m-c (płatne przez cały rok);

Jednorazowe wpisowe to – 1000 zł (kwotę tę można rozłożyć na raty);


shadow