shadow

Oferta ogólna Collegium

Collegium Gostynianum oferuje naukę na  poziomach edukacji szkolnej:

  • w Gimnazjum;
  • w Liceum.

Szczególną ofertę stanowi nauczanie domowe (edukacja domowa) wspierane przez Szkoły.

Dzięki systemowi nauczania symultanicznego (SNS) Szkoła, na obu poziomach pracy – gimnazjalnym i licealnym, umożliwia uczniom skorzystanie z unikalnych rozwiązań, niemożliwych do uzyskania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym.

Szczególnym walorem tej oferty jest zasada opracowywania dla każdego z uczniów zupełnie indywidualnego  profilu jego kształcenia:  dotyczy to zarówno zakresu realizowanego materiału jak i tempa jego realizacji, zgodnych z aspiracjami i możliwościami ucznia. wszyscy oczywiście muszą zrealizować treści określone przez Ministerstwo Edukacji w Podstawie Programowej.

Konsekwentnie indywidualny tok kształcenia, uzupełniony jedynie zajęciami w kilkuosobowych fakultatywnych seminariach i repetytoriach, a szczególnie brak w Szkole struktury tzw. „klas”, sprawiają, że uczniom nie grozi konieczność sprostania czynnikom niezależnym od nich samych, które najczęściej obniżają efektywność oddziaływania w szkołach tradycyjnych.

System indywidualnego nauczania symultanicznego, nieosadzający ucznia w sztywnych ramach „klasy” szkolnej, umożliwia  spełnienie oczekiwań uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

  • zarówno tych bardzo zdolnych, poszukujących szkoły, która pozwoli im rozwinąć i wykorzystać posiadane talenty;
  • jak i tych wymagających zwiększonej pomocy dydaktycznej, a nawet korekty zaistniałych niedociągnięć.

Ofertę gimnazjum i liceum im. księdza Gostyńskiego wzbogacają przedmioty mało popularne lub wręcz nieujęte w programach szkół publicznych – są to: propedeutyka filozofii, retoryka i język łaciński w gimnazjum oraz filozofia i logika w liceum. Przyszli humaniści i medycy kontynuują w liceum naukę języka łacińskiego (jeśli ukończyli gimnazjum poza Collegium, naukę łaciny rozpoczynają od podstaw). Uczniowie o zainteresowaniach technicznych i informatycznych znajdą satysfakcję na zajęciach z robotyki.

Chłopcom i dziewczętom pragnącym połączyć naukę z przygodą rajdów, obozów, terenowych gier taktycznych, wspinaczki i spływów Collegium oferuje zajęcia w ramach Uczniowskiego Klubu Sportów Obronnych i Turystyki Kwalifikowanej oraz Harcerskiego Korpusu Kadetów.

Formacji duchowej, poza katechezą realizowaną w poszerzonym zakresie propedeutyki teologii katolickiej,  służą spotkania modlitewne i rekolekcyjne.

O czesnym:

UWAGA: od września 2014 r. obowiązuje w Collegium nowa kalkulacja czesnego:

Koszt miesięcznego czesnego to – 500 zł/m-c (płatne przez cały rok);

Jednorazowe wpisowe to – 1000 zł (kwotę tę można rozłożyć na raty);

Roczna opłata biblioteczna – 300 zł pozostaje bez zmian: uczniowie kupują podręczniki wyłącznie do języka obcego oraz zbiory zadań do matematyki,  w pozostałych przedmiotach korzystają z podręczników szkolnych udostępnianych w ramach opłaty bibliotecznej.

shadow